Úmrtní oznámení

Logo - symbol parte v šedé barvě s nápisem úmrtní oznámení.cz
Banner s fotografií slunečních hodin a nápisem Jednou i tvůj čas ukáže stín

Stručné podmínky zveřejňování

pro ty, kteří nemají čas číst podmínky podrobné

1. Zápis zdarma

Parte nezveřejněno

Zašlete vytištěné parte v obálce běžnou poštou na adresu:

Vojtěch Cekota
Na Honech III 4932
760 05 Zlín

Nezapomeňte se podepsat a uvést svou zpáteční adresu a telefon.

Celé parte nebo údaje pro bezplatný zápis úmrtí můžete zaslat také e-mailem, nejlépe elektronicky podepsaným, nebo faxem (viz Kontakt).

Zadarmo vám na internetu zveřejníme zápis ve tvaru: jméno, příjmení, titul, věk nebo rok narození, datum úmrtí, datum a hodina posledního rozloučení, místo posledního rozloučení, případně další místo, kde zemřelý žil, kde bude pochován apod. (pro hledání v databázi podle místa).

K zápisu úmrtí umíme připojit ještě i krátké doplňkové sdělení (profesi zemřelého, rodné příjmení), případně i odkaz na jakoukoli jinou internetovou stránku, která má vztah k zemřelému.

2. Celé parte za 100 Kč

Zobrazit parte (ukázka) Zašlete vytištěné parte v obálce běžnou poštou na adresu:

Vojtěch Cekota
Na Honech III 4932
760 05 Zlín

Napište, že máte zájem o zveřejnění celého parte. Nezapomeňte se podepsat a uvést svou zpáteční adresu a telefon.

Parte s požadavkem na zveřejnění můžete zaslat také e-mailem, nejlépe elektronicky podepsaným (viz Kontakt).

Na internetu vám zveřejníme zápis (viz bod 1.) a současně vám zašleme fakturu nebo i poštovní poukázku pro úhradu poplatku 100 Kč.

Po zaplacení bude na internetu (prostřednictvím ikonky před zápisem o úmrtí) přístupné v elektronické podobě i celé parte.

3. Vzpomínka za 100 Kč na týden

Na vaše přání zveřejníme na viditelném místě hlavní vstupní stránky webového portálu také krátkou textovou vzpomínku na zemřelého, zejména v souvislosti s výročím jeho úmrtí. Zveřejnění na jeden týden stojí 100 Kč.

4. Hořící svíčka za 100 Kč na měsíc

Chcete-li, aby byla u jména Vašeho zesnulého zobrazena hořící svíčka dlouhodobě (jinak automaticky zhasíná po 3 hodinách), můžete si tuto službu objednat za cenu 100 Kč na jeden měsíc.


Podrobné podmínky
Elektronicky komunikujte na adrese info@partezlin.cz