Úmrtní oznámení

Logo - symbol parte v šedé barvě s nápisem úmrtní oznámení.cz
Banner s fotografií slunečních hodin a nápisem Jednou i tvůj čas ukáže stín

Podmínky zveřejňování

 1. O vložení zápisu a úmrtního oznámení na portál partezlin.cz žádá zpravidla objednavatel pohřbu u své pohřební služby. Zaplatí jako součást faktury za pohřeb stanovený poplatek a pohřební služba zajistí zaslání elektronické podoby úmrtního oznámení na adresu administrátorů tohoto portálu: info@partezlin.cz.

 2. Pokud objednavatel pohřbu po dohodě s ostatními pozůstalými nepožádá výslovně v pohřební službě, aby bylo na internetu zveřejněno kompletní parte se všemi údaji jako v tištěné podobě, administrátoři portálu z důvodu ochrany osobních údajů žijících osob vymažou ještě před zveřejněním na internetu na úmrtním oznámení jména pozůstalých i přesnou adresu (ulici a číslo domu).
  Správce portálu je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů.

 3. Administrátoři umístí úmrtní oznámení na internetové stránky tohoto portálu do 24 hodin od přijetí e-mailu z pohřební služby a garantují, že úmrtní oznámení bude v systému zařazeno nejméně jeden rok.

 4. Pokud vaše pohřební služba ještě nemá dohodu s provozovateli tohoto portálu a nezprostředkuje zveřejnění úmrtního oznámení na internetu, můžete se obrátit na administrátory portálu přímo e-mailem (info@partezlin.cz) nebo poslat parte i běžnou poštou na adresu:
  Vojtěch Cekota
  Na Honech III 4932
  760 05 Zlín

  E-mailem nebo běžnou poštou přijetí parte potvrdíme a zašleme vám číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu poplatku, na požádání i fakturu. Zápis o úmrtí zveřejníme v nejkratší možné době za stejných podmínek jako při kontaktu přes pohřební službu. Poplatek za zveřejnění parte činí v tomto případě 100 Kč.

 5. Můžete se také rozhodnout, že nechcete zveřejňovat celé parte, ale jen záznam o jménu zemřelého, datu úmrtí, věku, pohřbu, místu. Záznam bez parte vám zveřejníme zdarma, ale i v tomto případě prosíme o zaslání celého parte, a to v papírové formě běžnou poštou, nebo elektronicky e-mailem, pokud možno s uznávaným elektronickým podpisem, nebo faxem (viz Kontakt).

 6. K zápisu úmrtí umíme připojit ještě i krátké doplňkové sdělení (profesi zemřelého, rodné příjmení), případně i odkaz na jakoukoli jinou internetovou stránku, která má vztah k zemřelému.

 7. Za cenu 100 Kč na jeden týden zveřejníme na hlavní straně webového portálu také vaši zvláštní vzpomínku na zemřelého, zejména v souvislosti s výročím jeho úmrtí.

 8. Chcete-li, aby byla u jména vašeho zesnulého zobrazena hořící svíčka dlouhodobě (jinak automaticky zhasíná po 3 hodinách), můžete si tuto službu objednat za cenu 100 Kč na jeden měsíc.

 9. Tato služba zveřejňování  úmrtních oznámení a vzpomínek na internetu je otevřena všem zájemcům z celé České republiky.